FROM RUSSIA WITH LOVE
        
        ผูกมิตรการปฏิวัติสังคมไว้กับมันฝรั่งและไข่ นั่นคือเป้าหมายของ Boris Akimov ผู้ที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ต LavkaLavka ซึ่งกำลังเปลี่ยนหน้าตาของการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารในรัสเซีย ด้วยเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ถูกเปิดใช้งานไปทั่วโลก แต่มีเป้าหมายอยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น เพื่อการกระจายสินค้าโดยตรง สนับสนุนเกษตรกรชาวรัสเซีย โดยการลงทุนเงินกลับไปให้พวกเขา จูงใจให้พวกเขาปลูกพืชผักกันเอง และให้ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนกัน สำหรับ Akimov ทุกสิ่งเริ่มจากสิ่งเล็กๆ แต่มีเป้าหมายที่ใหญ่ อย่างที่เข้าบอกเอาไว้ว่า “วันนี้เราซื้อนมและผัก แต่พรุ่งนี้เราจะสร้างงานให้มากขึ้น แล้วมะรืนนี้เราก็จะแก้ปัญหาความตรึงเครียดของสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาค”
08.04

FROM RUSSIA WITH LOVE

ผูกมิตรการปฏิวัติสังคมไว้กับมันฝรั่งและไข่ นั่นคือเป้าหมายของ Boris Akimov ผู้ที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ต LavkaLavka ซึ่งกำลังเปลี่ยนหน้าตาของการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารในรัสเซีย ด้วยเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ถูกเปิดใช้งานไปทั่วโลก แต่มีเป้าหมายอยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น เพื่อการกระจายสินค้าโดยตรง สนับสนุนเกษตรกรชาวรัสเซีย โดยการลงทุนเงินกลับไปให้พวกเขา จูงใจให้พวกเขาปลูกพืชผักกันเอง และให้ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนกัน สำหรับ Akimov ทุกสิ่งเริ่มจากสิ่งเล็กๆ แต่มีเป้าหมายที่ใหญ่ อย่างที่เข้าบอกเอาไว้ว่า “วันนี้เราซื้อนมและผัก แต่พรุ่งนี้เราจะสร้างงานให้มากขึ้น แล้วมะรืนนี้เราก็จะแก้ปัญหาความตรึงเครียดของสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาค”